هاست NVME آلمان

۱هفته ضمانت بازگشت وجه
فضا ۵۰۰مگابایت
پهنای باند ۵۰گیگابایت
سایر موارد نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دسترسی CGL دارد
گارانتی بازگشت وجه ۷روز
قابلیت انتخاب ورژن php دارد
محل سرور آلمان
هاست ۵۰۰ مگابایت قیمت 6,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضا ۱۰۲۴مگابایت
پهنای باند ۱۰۰گیگابایت
سایر موارد نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دسترسی CGL دارد
گارانتی بازگشت وجه ۷روز
قابلیت انتخاب ورژن php دارد
محل سرور آلمان
هاست ۱ گیگابایت قیمت 8,400/ماهیانه
سفارش دهید
فضا ۳۰۲۴مگابایت
پهنای باند ۳۰۰گیگابایت
سایر موارد نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دسترسی CGL دارد
گارانتی بازگشت وجه ۷روز
قابلیت انتخاب ورژن php دارد
محل سرور آلمان
هاست ۳ گیگابایت قیمت 13,200/ماهیانه
سفارش دهید
فضا ۵۰۲۴مگابایت
پهنای باند ۵۰۰گیگابایت
سایر موارد نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دسترسی CGL دارد
گارانتی بازگشت وجه ۷روز
قابلیت انتخاب ورژن php دارد
محل سرور آلمان
هاست ۵ گیگابایت قیمت 20,400/ماهیانه
سفارش دهید
فضا ۶۰۲۴مگابایت
پهنای باند ۶۰۰گیگابایت
سایر موارد نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دسترسی CGL دارد
گارانتی بازگشت وجه ۷روز
قابلیت انتخاب ورژن php دارد
محل سرور آلمان
هاست ۶ گیگابایت قیمت 27,600/ماهیانه
سفارش دهید
فضا ۸۰۲۴مگابایت
پهنای باند ۸۰۰گیگابایت
سایر موارد نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دسترسی CGL دارد
گارانتی بازگشت وجه ۷روز
قابلیت انتخاب ورژن php دارد
محل سرور آلمان
هاست ۸ گیگابایت قیمت 34,800/ماهیانه
سفارش دهید
فضا ۱۰۰۲۴مگابایت
پهنای باند ۱ترابایت
سایر موارد نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دسترسی CGL دارد
گارانتی بازگشت وجه ۷روز
قابلیت انتخاب ورژن php دارد
محل سرور آلمان
هاست ۱۰ گیگابایت قیمت 42,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضا ۲۰۰۲۴مگابایت
پهنای باند ۲ترابایت
سایر موارد نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دسترسی CGL دارد
گارانتی بازگشت وجه ۷روز
قابلیت انتخاب ورژن php دارد
محل سرور آلمان
هاست ۲۰ گیگابایت قیمت 50,000/ماهیانه
سفارش دهید
شامل همه پلن ها
  • رم مجازی:۱ گیگابایت
  • رم فیزیکی ۱ گیگابایت
  • سی پیو:۲۰٪
  • قابلیت انتخاب php دارد
  • ویرایش دامین اصلی هاست تا ۳ بار به صورت رایگان