هاست لینوکس cpanel

1هفته ضمانت بازگشت وجه
 • هاست۱گیگابایت
  4,500/mo
  • فضا ۱۰۲۴مگابایت

   پهنای باند ۱۰۰گیگابایت

   اکانت اف تی پی نامحدود

   اضافه کردن دامنه نامحدود

   سایر موارد نامحدود

   کنترل پنل cpanel

   نصب گواهینامه ی امنیتی رایگان

   گارانتی ضمانت بازگشت وجه ۱هفته(۷روز)
 • هاست۳گیگابایت
  8,000/mo
  • فضا ۳۰۲۴مگابایت

   پهنای باند ۳۰۰گیگابایت

   اکانت اف تی پی نامحدود

   اضافه کردن دامنه نامحدود

   سایر موارد نامحدود

   کنترل پنل cpanel

   نصب گواهینامه ی امنیتی رایگان

   گارانتی ضمانت بازگشت وجه ۱هفته(۷روز)
 • هاست۵گیگابایت
  13,000/mo
  • فضا ۵۰۲۴مگابایت

   پهنای باند ۵۰۰گیگابایت

   اکانت اف تی پی نامحدود

   اضافه کردن دامنه نامحدود

   سایر موارد نامحدود

   کنترل پنل cpanel

   نصب گواهینامه ی امنیتی رایگان

   گارانتی ضمانت بازگشت وجه ۱هفته(۷روز)
 • هاست۶گیگابایت
  18,000/mo
  • فضا ۶۰۲۴مگابایت

   پهنای باند ۶۰۰گیگابایت

   اکانت اف تی پی نامحدود

   اضافه کردن دامنه نامحدود

   سایر موارد نامحدود

   کنترل پنل cpanel

   نصب گواهینامه ی امنیتی رایگان

   گارانتی ضمانت بازگشت وجه ۱هفته(۷روز)
 • هاست۸گیگابایت
  23,000/mo
  • فضا ۸۰۲۴مگابایت

   پهنای باند ۸۰۰گیگابایت

   اکانت اف تی پی نامحدود

   اضافه کردن دامنه نامحدود

   سایر موارد نامحدود

   کنترل پنل cpanel

   نصب گواهینامه ی امنیتی رایگان

   گارانتی ضمانت بازگشت وجه ۱هفته(۷روز)
 • هاست۱۰گیگابایت
  28,000/mo
  • فضا ۱۰۰۲۴مگابایت

   پهنای باند ۱ ترابایت

   اکانت اف تی پی نامحدود

   اضافه کردن دامنه نامحدود

   سایر موارد نامحدود

   کنترل پنل cpanel

   نصب گواهینامه ی امنیتی رایگان

   گارانتی ضمانت بازگشت وجه ۱هفته(۷روز)
 • هاست۲۰گیگابایت
  50,000/mo
  • فضا ۲۰۰۲۴مگابایت

   پهنای باند ۲ ترابایت

   اکانت اف تی پی نامحدود

   اضافه کردن دامنه نامحدود

   سایر موارد نامحدود

   کنترل پنل cpanel

   نصب گواهینامه ی امنیتی رایگان

   گارانتی ضمانت بازگشت وجه ۱هفته(۷روز)