سرور مجازی SSD-NVME آلمان

قبل از خرید هماهنگ کنید.
 • پلن۱
  از 75,000/mo
  • ۱ تعداد هسته
   ۲ گیگابایت حافظه رم
   ۲۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
   ترافیک ماهانه نامحدود
   آلمان و فنلاند کشور
   ۲ الی ۱۰ ساعت تحویل
   امکان نصب سیستم عامل دلخواه دارد
 • پلن۲
  از 120,000/mo
  • ۲ تعداد هسته
   ۴ گیگابایت حافظه رم
   ۴۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
   ترافیک ماهانه نامحدود
   آلمان و فنلاند کشور
   ۲ الی ۱۰ ساعت تحویل
   امکان نصب سیستم عامل دلخواه دارد
 • پلن۳
  از 298,000/mo
  • ۲ تعداد هسته
   ۸ گیگابایت حافظه رم
   ۸۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
   ترافیک ماهانه نامحدود
   آلمان و فنلاند کشور
   ۲ الی ۱۰ ساعت تحویل
   امکان نصب سیستم عامل دلخواه دارد
 • پلن۴
  از 450,000/mo
  • ۴ تعداد هسته
   ۱۶ گیگابایت حافظه رم
   ۱۶۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
   ترافیک ماهانه نامحدود
   آلمان و فنلاند کشور
   ۲ الی ۱۰ ساعت تحویل
   امکان نصب سیستم عامل دلخواه دارد
 • پلن۵
  از 1,647,000/mo
  • ۸ تعداد هسته
   ۳۲ گیگابایت حافظه رم
   ۲۴۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
   ترافیک ماهانه نامحدود
   آلمان و فنلاند کشور
   ۲ الی ۱۰ ساعت تحویل
   امکان نصب سیستم عامل دلخواه دارد